13.01.2024

Neijoorschpatt vum Club am Schlass

Organisateur : Club am Schlass
Heure : 16:00 - 20:00

Localisation

Chalet am Park
21 Rue Atert
8051 Bertrange

À propos

Als klenge Merci fir Är grouss Presenz an eise Coursen a bei eisen Excursiounen invitéiere mir Iech häerzlechst op eisen Neijoerschpatt. An enger gemittlecher Atmosphär loosse mir dat lescht Joer nach eng Kéier Revue passéieren, Dir kritt d‘Méiglechkeet eise Club besser kennen ze léieren a vläicht fannt Dir Interessi un anere Coursen oder Excursiounen.

Mir freeën eis elo schonn drop, Iech am Club Am Schlass ze begréissen a mat engem Pättchen op d’neit Joer unzestoussen.

Other

Autres événements